Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

IKT doktorikoolis on kaitstud kaks doktoritööd.
Ants Torim on kaitsnud doktoritöö teemal "Formal Concepts in the Theory of Monotone Systems" ("Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses"). Juhendaja on TTÜ informaatikainstituudi professor Rein Kuusik. Doktoritööga saab tutvuda siin.

Veneeth Govind on kaitsnud doktoritöö teemal "DfT-based External Test and Diagnosis of Mesh-like Networks on Chips" (Testitavusel põhinev välise testi ja diagnoosi meetod kahemõõtmelistele kiipvõrkudele). Juhendaja on TTÜ arvutitehnika instituudi vanemteadur Jaan Raik. Doktoritööga saab tutvuda siin.

Stipendiumikonkurss IKT doktorikooli REV doktorantidele.
IKT doktorikool kuulutab välja Stipendiumikonkursi doktorikooli riigieelarvevälistele doktorantidele. Määratakse 10 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 6000 krooni kuus ning stipendium määratakse üheks õppeaastaks. Stipendiumi saavad taotleda kõik doktorikooli vastu võetud REV doktorandid, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus.

Taotluse elektrooniline vorm on kättesaadav doktorikooli kodulehel.
TAOTLUSTE ESITAMISE TäHTAEG ON 1. DETSEMBER 2009.

Doktorantide vastuvõtt IKT doktorikooli on lõppenud.
On lõppenud doktorikooli vastuvõtukonkurss, millest võttis osa üle 100 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandi.

2009/2010 õppeaastal on IKT doktorikooli doktorantideks saanud 49 Tallinna Tehnikaülikooli, 24 Tartu Ülikooli ja 7 Küberneetika Instituudi doktoranti. IKT doktorikooli doktorantide, nende juhendajate ja teadustöö teemade nimekiri on nüüd kättesaadav doktorikooli veebilehel.

Soovime kõigile doktorantidele edu edasisteks õppe- ja teadustegevusteks.

2009. aasta sügisest käivitus taas Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool.
IKT doktorikooli tegevus põhineb Tallinna Tehnikaülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja Tartu Ülikooli informaatika doktoriõppekavadel. Projekti eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine. Rohkem infot Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli tegevustest (ajavahemikus 2009 - 2015) on doktorikooli veebilehel.

Lisainfo: Eduard Petlenkov, IKT doktorikooli projektijuht
telefon 620 2105, eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee

Doktorantide vastuvõtt IKT doktorikooli.
Algab doktorantide vastuvõtt Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli.

IKT doktorikoolis saavad osaleda kõik TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja TÜ informaatika doktoriõppekavade üliõpilased, nii riigieelarvelised kui ka riigieelarvevälised. Vastuvõtt doktorikooli toimub doktorantide sooviavalduste alusel konkursi korras. Taotlused vaatab läbi ning otsuse doktorikooli vastuvõtu osas teeb doktorikooli nõukogu, kuhu kuuluvad kõigi akadeemiliste ning tööstuspartnerite esindajad. Doktorikoolis osalemise eelduseks on aktiivne õppe- ja teadustegevus.

Doktorikoolile eraldatud infrastruktuurseid ja materiaalseid vahendeid kasutavad ainult doktorikooli arvatud doktorandid. Iga aasta kohta esitavad doktorikooli doktorandid oma tegevuse aruande.

Avaldusi tuleb esitada elektroonselt siin.
TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 1. NOVEMBER 2009.

Lisainfo:
iktdk.dcc.ttu.ee
Eduard Petlenkov, IKT doktorikooli projektijuht
telefon 620 2105, eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1