Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Konkreetse matemaatika kursus TTÜs.
Lugupeetud doktorandid!

2012. a. sügissemestril toimub kursus ITT9130 „Concrete mathematics“ (Konkreetne matemaatika), mis on esmajoones mõeldud IT valdkonna doktorandidele, kuid huvi korral võivad osaleda ka teiste erialade tudengid. Formaalselt on eeldusaineks diskreetse matemaatika kursuse läbimine bakalaureuse- või magistriõppe tasemel, kuid kursust on võimalik edukalt läbida ka varasematel õppetasemetel läbitud matemaatilise analüüsi ning lineaaralgebra baasilt.

Kursus toimub inglise keeles (või vähemalt osaliselt inglise keeles), õppejõududeks on Jaan Penjam (arvutiteaduse instituut/ KübI) ja Silvio Capobianco (KübI). Auditoorne õppetöö toimub alates 11. Septembrist teisipäeviti kell 14:00 - 17:30 Küberneetika Maja ruumis B-126. Ainet saab deklareerida ÕISis koodiga ITT9130 "Konkreetne matemaatika". Küsimused ja täpsustused on teretulnud aadressil jaan@cs.ioc.ee.

Lisainfo: link.


Dear PhD students!

Hereby, we announce the study course ITT9130 "Concrete Mathematics" (konkreetne matemaatika) will take place in TUT in the fall semester of year 2012. The course is primarily intended for IT doctoral students, but the students concerned in from other departments are also encouraged to participate. Formally, it is expected that the students have passed a prerequisite course in discrete math during their prior studies at undergraduate or graduate level, but he/she can succeed also on the basis of contemporary TUT courses in mathematical analysis and linear algebra.

The course will be in English (or at least partially in English), teachers are Jaan Penjam (Computer Science Dept / IoC) and Silvio Capobianco (IoC).

Classroom Instruction will take place from September 11 on Tuesdays at 14:00 to 17:30 in the room B-126 of the Küberneetika Maja (Akadeemia tee 21).

Questions and clarifications are welcome at jaan@cs.ioc.ee.

For more inforamation see link.

Aastaaruannete esitamine IKT doktorikoolile.
Austatud doktorandid,

Tuletan teile meelde, et iga õppeaasta lõpus peavad IKT doktorikooli doktorandid esitama tegevuse aruande.
Aastaaruande esitamiseks täitke vastava vormi IKT doktorikooli veebilehel.
Aruannete esitamise tähtaeg on 10. September 2012.
Õigeaegselt esitatud aastaaruanne ja tegevuste tulemuslikkus on aluseks liikmelisuse pikendamiseks IKT doktorikoolis.

Lugupidamisega,
Eduard Petlenkov,
IKT doktorikooli projektijuht
telefon 620 2105,
e-post: eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee


Dear PhD students,

Now it is possible to submit the annual report to the doctoral school.
To submit the report please fill the form at our web page.
All PhD students admitted to the doctoral school should submit the annual report.
The deadline for submitting the report is September 10, 2012.
Promptly submitted report as well as presented results will be the basis for continuing of your membership in the Doctoral School.

With best regards,
Eduard Petlenkov,
project manager,
Phone: 620 2105
e-mail: eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee

IKT doktorikooli aastakonverents 2012.
Call for Papers for the 6th Annual Conference of the National Doctoral School in Information and Communication Technologies: ENG EST. Please let me know if You are going to participate by registering here. You may change your registration information until September 10, but it would be beneficial for us to know the approximate number of participants in advance for making reservations.


Lugupeetud IKT doktorikooli doktorandid ja juhendajad,

tulekul on IKTDK V aastakonverents.

Doktorikooli VI aastakonverentsi eesmärgiks on jätkata eelmistel aastatel alustatud traditsiooni tuues kokku erinevates uurimisgruppides töötavad IKT valdkonna doktorandid. Pakkuda Teile võimalus kuulata huvitavaid kutsutud ettekandeid ning tutvustada oma teadustööd ja vahetada mõtteid looduslikult kaunis kohas, väljaspool igapäevast töökeskkonda.

Sellel aastal toimub konverents 3.-5. oktoobril Laulasmaa Spa-s koos BEC2012 konverentsiga. Osavõtt doktorikooli aastakonverentsist on IKT doktorikooli doktorantidele tasuta. IKTDK aastakonverents korraldatakse BEC2012 konverentsi eraldi sessioonina. Aastakonverentsil osalejad võivad osa võtta ka kõigist BEC2012 konverentsi sessioonide tööst (kaasa arvatud plenaarettekanded). Konverentsi korraldavad IKT doktorikool ja TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut.

Kõikidelt IKTDK doktorantidelt oodatakse lühikest artiklit, mis kirjeldaks viimaseid saavutusi Teie teadustöös. Iga DK doktorandi kohalolek ja seal ettekandega esinemine väga soovitav. Konverentsil ettekandega esinemine on üheks oluliseks kriteeriumiks doktorikoolis liikmelisuse pikendamisel/ mitte pikendamisel. Ettekannete 4-lk laiendatud kokkuvõtetest ilmub trükitud kogumik.

Artiklid palume vormistada IEEE standardses kaheveerulises formaadis. Formaadi kirjeldus on leitav aadressidel: LaTeX ja MS-Word

Ettekannete kokkuvõtete esitamise tähtaeg on neljapäev 21. august 2012.

Registreerimise lõpptähtaeg on 10. september 2012. Registreerimine toimub siin. Palun andke oma osalemissoovist teada registreerudes IKTDK veebilehel. Te võite muuta registreerimisandmeid kuni 10. septembrini aga broneeringute tegemiseks oleks vaja teada osalejate liigikaudset arvu.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105
Facebook

Prof. Frederic Boyer'i loeng "Robots and Electric Sense".
Prof. Frederic Boyer, Ecole des Mines de Nantes, Institut de Recherche en Communication et Cybernetique de Nantes

Avalik loeng "Robots and Electric Sense"

Aeg: 29.05.2012 12.00 - 14.00
Koht: Tehnopolis 3 - A2, Akadeemia tee 15A, Tallinn

Abstract: In this talk we will show how a new sensor inspired by electric fish can be used to help navigate in confined environments. Exploiting the morphology of the sensor, the physics of electric interactions, as well as taking inspiration from passive electro-location in real fish, a set of reactive control laws encoding simple behaviors such as avoiding any electrically contrasted object, or seeking a set of objects while avoiding others according to their electric properties, is proposed. These reflex behaviors are illustrated on simulations and experiments carried out on a setup dedicated to the study of electric sense. The approach does not require any model of the environment and is quite cheap to implement. The talk will end with the implementation of these results on the robotic platform of the Angels project.
Prof. Frederic Boyer'i visiiti toetab Prantsuse Saatkond

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105

Two ZUSYS tutorials by H. T. Vierhaus.
It is our pleasure to announce the following two tutorials on June 14,(formerly cancelled on May 17):

10:00 - 12:30
"Low Power System Design: Motivation, Technologies, Limits", H. T. Vierhaus, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany

14:00-15:00
"Self Repair Technology for Logic Circuits: Architecture, Overhead and Limitations", H. T. Vierhaus, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany

Venue: IT-209, Raja 15, Tallinn
The tutorials are supported by the Estonian National Doctoral School in Information and Communication Technology and ZUSYS. No advance registration required.

For more information please feel free to contact
Dr. Maksim Jenihhin
Dept. of Computer Engineering
Tallinn University of Technology
ESTONIA
maksim.jenihhin@ati.ttu.ee
+372 620 2262

Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1