Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Doktorantide vastuvõtt IKT doktorikooli.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool kuulutab välja järjekordse vastuvõtukonkursi.

IKT doktorikoolis saavad osaleda kõik TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja TÜ informaatika doktoriõppekavade üliõpilased, nii riigieelarvelised kui ka riigieelarvevälised. Vastuvõtt doktorikooli toimub doktorantide sooviavalduste alusel konkursi korras. Doktorikoolis osalemise eelduseks on aktiivne õppe- ja teadustegevus. Doktorikoolis osalemise eelduseks on aktiivne õppe- ja teadustegevus.

Doktorikoolile eraldatud infrastruktuurseid ja materiaalseid vahendeid kasutavad ainult doktorikooli arvatud doktorandid. Iga aasta kohta esitavad doktorikooli doktorandid oma tegevuse aruande.

Avaldusi tuleb esitada elektroonselt siin.
TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 15. SEPTEMBER 2010.

NB! doktorandid, kes on juba arvatud IKT doktorikooli (vt. http://iktdk.dcc.ttu.ee/students.php) sisseastumisavaldust uuesti esitama ei pea! Nemad aga peavad esitama tegevusaruande (vt. http://iktdk.dcc.ttu.ee/form_2.html), mille esitamise tähtaeg on ka 15. september 2010.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov (Tallinna Tehnikaülikool)
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee, telefon 620 2105

Laura Kalda (Tatu Ülikool)
laura.kalda@ut.ee, telefon 737 5425

Jaan Penjam (Küberneetika Instituut)
jaan@cs.ioc.ee, telefon 620 4214

Kaks loengut Duke'i ülikooli professorilt.
Austatud doktorandid ja juhendajad,

7.-8. septembril peab TTÜ arvutitehnika instituudis kaks loengut tunnustatud Duke'i ülikooli professor, IEEE fellow ja IEEE Computer Society Distinguished Visitor Krishnendu (Krish) Chakrabarty. Loengute teemadeks on uudsed, 3D integratsioonil põhinevad kiibid ning mikroelektroonikasüsteemide diagnoos. Loengute toimumist toetavad IEEE Eesti sektsioon ja IKT doktorikool.
7. september, kell 14:00, ruumis IT-209 Testing of 3D Integrated Circuits: Challenges and Emerging Solutions
8. september, kell 10:00, ruumis IT-209 Dictionary-Based Methods for Board-Level Fault Diagnosis

Loengute abstraktid ning prof. Chakrabarty biograafia on leitavad aadressil.

Lisainfo:
Gert Jervan gert.jervan@pld.ttu.ee
Department of Computer Engineering
Tallinn University of Technology
Raja 15, 12618 Tallinn, Estonia
http://www.pld.ttu.ee/~gerje

Aastaaruannete esitamine IKT doktorikoolile.
Alates tänasest on võimalik esitada aastaaruande 2009/2010 õppeaasta kohta. Aastaaruande esitamiseks täitke vastava vormi IKT doktorikooli veebilehel.
TEGEVUSE ARUANDE PEAVAD ESITAMA KÕIK IKT DOKTORIKOOLI DOKTORANDID.
Aruannete esitamise tähtaeg on 15. September 2010.
Õigeaegselt esitatud aastaaruanne ja tegevuste tulemuslikkus on aluseks liikmelisuse pikendamiseks IKT doktorikoolis.

Now it is possible to submit the annual report to the doctoral school.
To submit the report please fill the form at our web page.
All PhD students admitted to the doctoral school should submit the annual report.
The deadline for submitting the report is September 15, 2010.
Promptly submitted report as well as presented results will be the basis for continuing of your membership in the Doctoral School.

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
17. juunil kaitses oma doktoritööd IKT doktorikooli doktorant Jüri Reimand.
Töö teema: "Functional analysis of gene lists, networks and regulatory systems" ("Geenigruppide, võrgustike ja regulatoorsete süsteemide funktsionaalne analüüs").

Juhendaja: Prof. Jaak Vilo (Tartu Ülikool).
Oponendid: Prof. Samuel Kaski (Aalto Ülikool, Soome) ja prof. Toomas Neuman (Tallinna Tehnikaülikool).

Doktoritööga saab tutvuda siin.

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
Esmaspäeval, 21. juunil kell 9.00 kaitseb doktoritööd "Enhancing Situation-Awareness, Cognition and Reasoning of Ad-Hoc Network Agents" (Spontaanvõrgu sõlmede situatsiooniteadlikkuse, taju ja arutlusvõime täiendamine) IKT doktorikooli doktorant Jürgo-Sören Preden. Kaitsmine toimub ruumis II-309.

Juhendaja: prof. Leo Mõtus (TTÜ).
Oponendid: dr. Gabriel Jakobson (Altusys Corporation, USA) ja prof. Kuldar Taveter (TTÜ)

Doktoritööga saab tutvuda siin.

Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1