Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Stipendiumikonkurss.
IKT doktorikool kuulutab välja stipendiumikonkursi. Stipendiumi saavad taotleda kõik doktorikooli doktorandid, kes õppivad doktoriõppes täiskoormusega, ei saa doktoranditoetust teistest allikatest, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning ei ole ületanud nominaalse õppeaja. Määratakse 10 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 6000 krooni kuus ning stipendium määratakse üheks õppeaastaks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus.
Taotluse elektrooniline vorm on kättesaadav doktorikooli kodulehel aadressil.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 18. OKTOOBER 2010.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
IKT doktorikooli projektijuht
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105.

IKT doktorikooli aastakonverents.
Tulekul on IKTDK IV aastakonverents.
Doktorikooli IV aastakonverentsi eesmärgiks on jätkata eelmistel aastatel (2006-2008) alustatud traditsiooni tuues kokku erinevates uurimisgruppides töötavad IKT valdkonna doktorandid. Pakkuda Teile võimalus kuulata huvitavaid kutsutud ettekandeid ning tutvustada oma teadustööd ja vahetada mõtteid looduslikult kaunis kohas, väljaspool igapäevast töökeskkonda.

Sellel aastal toimub konverents R-L 26.-27.11.2010 Essu Mõisas, Lääne-Virumaal. Konverentsi korraldavad IKT doktorikool ja TTÜ automaatikainstituut.

Kõikidelt IKTDK doktorantidelt oodatakse lühikest artiklit, mis kirjeldaks viimaseid saavutusi Teie teadustöös. Iga DK doktorandi kohalolek ja seal ettekandega esinemine väga soovitav. Ettekannete 4-lk laiendatud kokkuvõtetest ilmub trükitud kogumik. Artiklid palume vormistada IEEE standardses kaheveerulises formaadis. Formaadi kirjeldus on leitav aadressidel: LaTeX ja MS-Word.

Ettekannete kokkuvõtete esitamise tähtaeg on neljapäev 1. NOVEMBER 2010, st ühe kuu pärast!

Registreerimise lõpptähtaeg on 8. NOVEMBER 2010. Registreerimine toimub siin.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105

Call for Papers for the 4th Annual Conference of the National Doctoral School in Information and Communication Technologies: ENG EST.

Kaks loengut Aveiro ülikooli professorilt.
Austatud doktorandid ja juhendajad,

27. septembril ja 5. oktoobril peab TTÜ arvutitehnika instituudis kaks loengut Aveiro ülikooli professor Valeri Skliarov.
Loengute toimumist toetab IKT doktorikool.

27. september, kell 10:00, ruumis IT-209
Synthesis of Circuits and Systems from Hierarchical and Parallel Specifications

5. oktoober, kell 14:00, ruumis IT-137A
FPGA-based implementations of computationally intensive algorithms

Loengute abstraktid on leitavad siin.

Lisainfo:
dotsent Aleksandr Sudnitsõn,
TTÜ arvutitehnika instituut
alsu@cc.ttu.ee
620 2255

Concrete mathematics.
Lp. doktorandid!

2010. a. sügissemestril on kavas läbi viia kursus "Concrete mathematics" (Konkreetne matemaatika), mis on esmajoones mõeldud IT valdkonna doktorandidele. Eesmärgiks on tutvustada kuulajatele diskreetsete objektidega opereerimise tehnikaid, mis on analoogilised pidevas matemaatikas kasutatavatega. Kursuse sisule viitab ka distsipliini inglisekeelne nimetus, mis on akronüüm pikemast pealkirjast "CONtinuous and disCRETE MATHEMATICS". Kavas on läbida teatud peatükke maailma paljudes ülikoolides populaarsest raamatust
Graham, R. M., D. E., Knuth & O. Patashnik Concrete Mathematics, A Foundation for Computer Science.

Milliseid peatükke me sellest raamatust käsitleme sõltub teatud määral osalejate eelnevast ettevalmistusest ja huvist ning selles osas peame tegema kokkuleppe kohe kursuse alguses. Kogu raamatu läbimine ühe semestri jooksul oleks ilmselgelt liiga ambitsioonikas ettevõtmine.

Kursust läbiviivad õppejõud annavad ülevaatlikke peatükkide sisu tutvustavaid loenguid. Igalt osavõtjalt oodatakse 1-2 seminariettekande tegemist, mis käsitleks kõnealuse õpiku mingit lõiku detailsemalt. Nagu iga matemaatilise aine korral on kursuse oluliseks osaks ka ülesannete lahendamine, mida tuleb teha nii harjutustunnis kui kodutööna. Praeguse arusaama kohaselt kujuneb eksamihinne seminariettekande ning individuaalse ülesannete lahendamise tulemusena.

Kursus toimub inglise keeles (või vähemalt osaliselt inglise keeles), õppejõududeks on Jaan Penjam (arvutiteaduse instituut / KübI) ja Silvio Capobianco (KübI). Kursus toimub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli toetusel.

Auditoorne õppetöö toimub alates 14. septembrist teisipäeviti kell 14:00 - 17:30 Küberneetika Maja ruumis B-126.

Ainet saab deklareerida ÕISis koodiga ITT9130 "Konkreetne matemaatika". Küsimused ja täpsustused on teretulnud aadressil jaan@cs.ioc.ee.
NB! Ainet saavad deklareerida kõik doktorandid. Mitte ainult IKT doktorikooli arvatud doktorandid.

Lugupidamisega,
Jaan Penjam

Uus Nanoinfotehnoloogia kursus TTÜs.
Sügissemestril 2010 toimub TTÜs IKT doktorikooli toetusel uus kõrgtehnoloogiat tutvustav kraadiõppekursus "Nanoinfotehnoloogia" ("Nanoscale science and infotechnology").
Õppejõud: vanemteadur Andres Udal ja prof. Vello Kukk.
Rohkem infot siin.

NB! Ainet saavad deklareerida kõik doktorandid ja magistrandid. Mitte ainult IKT doktorikooli doktorandid.

Lisainfo:
Andres Udal
andres.udal@dcc.ttu.ee

prof. Vello Kukk
vello.kukk@dcc.ttu.ee

Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1