Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
10. detsembril kaitses oma doktoritööd IKT doktorikooli doktorant Vesal Vojdani.
Töö teema: "Static Data Race Analysis of Heap-Manipulating C Programs" ("Dünaamilist mälu töötlevate C programmide staatiline andmejooksude analüüs").

Juhendajad: prof. Varmo Vene (Tartu Ülikool), prof. Helmut Seidl (Technische Universität München).
Oponendid: prof. Alan Mycroft (University of Cambridge) ja dr. Keiko Nakata (TTÜ Küberneetika Instituut).

Doktoritööga saab tutvuda siin.

Doktorikooli uus koordinaator.
Alates 1. jaanuarist 2011 IKT doktorikooli Tartu Ülikooli poolseks koordinaatoriks on prof. Jaak Vilo jaak.vilo@ut.ee, 737 5483.

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
25. novembril kaitses oma doktoritööd IKT doktorikooli doktorant Anna Rannaste.
Töö teema: "Hierarchical Test Pattern Generation and Untestability Identification Techniques for Synchronous Sequential Circuits" ("Hierarhilised testigenereerimise ja mittetestitavuse identifitseerimise meetodid sünkroonsetele järjestikskeemidele").

Juhendaja: vanemteadur Jaan Raik (Tallinna Tehnikaülikool).
Oponendid: dr. Erik Larsson (Linköpingi Ülikool) ja dr. Görschwin Fey (Breemeni Ülikool).

Doktoritööga saab tutvuda siin.

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
18. novembril kaitses oma doktoritööd IKT doktorikooli doktorant Pavel Grigorenko.
Töö teema: "Higher-Order Attribute Semantics of Flat Languages" ("Lamedate keelte kõrgemat järku atribuutsemantika").

Juhendaja: juhtivteadur Enn Tõugu (Tallinna Tehnikaülikool).
Oponendid: prof. Mihhail Matskin (KTH, Stockholm) ja prof. Merik Meriste (Tartu Ülikool).

Doktoritööga saab tutvuda siin.

IKTDK aastakonverents.
Lugupeetud IKTDK aastakonverentsi osalejad,

Lisatud on konverentsi kava.
Info busside kohta saadan nädala jooksul. Bussid väljuvad Tallinnast ja Tartust.

Lugupidamisega,
Eduard Petlenkov

Deear participants of the Annual Conference of the Doctoral School in ICT,

Please find attached the final program of the conference.
Information about transportation from Tallinn and Tartu will be available soon.

With best regards,
Eduard Petlenkov
Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1