Tallinn Technical University  University of Tartu  Insitute of Cybernetics
EITKL      AS Cybernetica      TKK      TUCS
Rak and Eu Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool
IKTDK
Archimedes

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

IKTDK aastakonverents.
Lugupeetud IKTDK aastakonverentsi osalejad,

Tallinna Tehnikaülikooli peahoone ees (Ehitajate tee 5) ootab 25.11 kell 11:45st 17-kohaline Mercedes Sprinteri väikebuss sildiga "Nelijärve". Buss väljub kell 12:00 ja jõuab Nelijärvele kell 13:00.

26.11 õhtul kell 17:00 viib sama buss kõik soovijad tagasi Tallinna.

Tartus ootab 16-kohaline Volkswageni väikebuss sildiga "Nelijärve" alumises Vanemuise parklas, Ülikooli tänaval, 25.11 alates kella 11:00-st. Buss väljub kell 11:15 ja jõuab Nelijärvele orienteeruvalt kella 13:00-ks. 26.11 õhtul kell 17:00 viib sama buss kõik soovijad tagasi Tartusse.

Lugupidamisega,
Eduard Petlenkov

Dear participants of the Annual Conference of the Doctoral School in ICT,

Buses to Nelijärve will departure On Friday, November 25
from Tallinn at 11:45-12:00 from TUT main building parking, Ehitajate tee 5
from Tartu at 11:00-11:15 from The Parking lot below the Vanemuise theater on Ülikooli street.

On Saturday, November 26 both busses will departure at 17:00.

With best regards,
Eduard Petlenkov

IKTDK aastakonverents.
Lugupeetud IKTDK aastakonverentsi osalejad,

Lisatud on konverentsi kava.
Info busside kohta saadan nädala jooksul. Bussid väljuvad Tallinnast ja Tartust.

Lugupidamisega,
Eduard Petlenkov

Deear participants of the Annual Conference of the Doctoral School in ICT,

Please find attached the final program of the conference.
Information about transportation from Tallinn and Tartu will be available soon.

With best regards,
Eduard Petlenkov

IKT doktorikooli aastakonverents.
Call for Papers for the 5th Annual Conference of the National Doctoral School in Information and Communication Technologies: ENG EST

tulekul on IKTDK V aastakonverents.

Doktorikooli V aastakonverentsi eesmärgiks on jätkata eelmistel aastatel alustatud traditsiooni tuues kokku erinevates uurimisgruppides töötavad IKT valdkonna doktorandid. Pakkuda Teile võimalus kuulata huvitavaid kutsutud ettekandeid ning tutvustada oma teadustööd ja vahetada mõtteid looduslikult kaunis kohas, väljaspool igapäevast töökeskkonda.

Sellel aastal toimub konverents R-L 25.-26.11.2011 Nelijärve puhkekeskuses. Konverentsi korraldavad IKT doktorikool ja TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut.

Kõikidelt IKTDK doktorantidelt oodatakse lühikest artiklit, mis kirjeldaks viimaseid saavutusi Teie teadustöös. Iga DK doktorandi kohalolek ja seal ettekandega esinemine väga soovitav. Konverentsil ettekandega esinemine on üheks oluliseks kriteeriumiks doktorikoolis liikmelisuse pikendamisel/ mitte pikendamisel. Ettekannete 4-lk laiendatud kokkuvõtetest ilmub trükitud kogumik.

Artiklid palume vormistada IEEE standardses kaheveerulises formaadis. Formaadi kirjeldus on leitav aadressidel: LaTeX ja MS-Word

Ettekannete kokkuvõtete esitamise tähtaeg on neljapäev 1. november 2011.

Registreerimise lõpptähtaeg on 7. NOVEMBER 2011. Registreerimine toimub siin.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105

Stipendiumikonkurss.
IKT doktorikool kuulutab välja stipendiumikonkursi. Stipendiumi saavad taotleda kõik doktorikooli doktorandid, kes õppivad doktoriõppes täiskoormusega, ei saa doktoranditoetust teistest allikatest, ei viibi akadeemilisel puhkusel ning ei ole ületanud nominaalse õppeaja. Määratakse 10 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 384 EUR kuus ning stipendium määratakse üheks õppeaastaks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus.
Taotluse elektrooniline vorm on kättesaadav doktorikooli kodulehel aadressil.

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 12. OKTOOBER 2011.


ICT Doctoral School announces scholarship competition. Only admitted to the doctoral school PhD students who study with full load, do not receive doctoral scholarship from any other source, are not on study leave and have not exceeded the nominal period of studies according to the curriculum can apply for the scholarship. 10 scholarships at the amount of 384 EUR per month for one school year will be granted.

Applications can be submitted electronically. The direct link for the application form in English is here.

THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS IS OCTOBER 12, 2011.

Lisainfo:
Eduard Petlenkov
IKT doktorikooli projektijuht
eduard.petlenkov@dcc.ttu.ee
tel: 620 2105.

Doktoritöö kaitsmine IKT doktorikoolis.
10. oktoobril kaitseb Bingsheng Zhang doktoritöö "Efficient Cryptographic Protocols for Secure and Private Remote Databases".
Juhendajad: vanemteadur Helger Lipmaa (Tartu Ülikool), prof Peeter Laud (Tartu Ülikool).
Oponendid: vanemteadur Jens Groth (University College London, UK), Prof Jesper Buus Nielsen (University of Aarhus, Denmark).
Doktoritööga saab tutvuda siin.

31. oktoobril kaitseb Reina Uba doktoritöö "Merging Business Process Models".

Juhendajad: prof Marlon Dumas (Tartu Ülikool), dr Marcello La Rosa (Queenslan University of Technology).
Oponendid: prof Mathias Weske (University of Potsdam), prof Marite Kirikova (Riga Technical University).
Doktoritööga saab tutvuda siin.

Lehekülg:     14  spr  13  spr  12  spr  11  spr  10  spr  9  spr  8  spr  7  spr  6  spr  5  spr  4  spr  3  spr  2  spr  1